Algemene voorwaarden


1. Offerte

Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u van ons een passende offerte. De minimale afname voor een (na)bestelling is 15 stuks, bij een bestelling van 1 artikel. Bij een bestelling van 2 of meer artikelen is de minimale afname 10 stuks per artikel. De maten zijn vrij indeelbaar. Deze offerte is 6 weken geldig (de datum op de offerte is de ingangsdatum).2. Digitaal ontwerp

- Nadat u besloten heeft uw teamkleding bij 2sports te laten produceren, gaan wij voor u een ontwerp maken met ons standaard design.
- Dit ontwerp wordt niet in rekening gebracht. Voor het maken van het ontwerp dient u logo('s) en/of afbeelding(en) die u op de kleding wilt hebben in een origineel eps.-, ai- of pdf bestand aan te leveren. Tevens dient u aan te geven waar u het logo wilt hebben. Bijv. een klein logo op de borst en groot op de rug.
- U dient van alle kleuren in het ontwerp, de PMS kleurnummers door te geven, Indien wij de kleuren (PMS nummers) zelf moeten bepalen, zijn wij niet verantwoordelijk voor evt. kleurafwijkingen. Nadat alle gegevens en bestanden in ons bezit zijn wordt het ontwerp binnen 3 werkdagen per email toe gezonden.
- Het ontwerp kan maximaal 2 keer kosteloos worden aangepast, hierna wordt er 25,- excl. BTW in rekening gebracht voor het aanpassen van het ontwerp.
- U kan de kleding ook zelf ontwerpen. Het ontwerp levert u aan in origineel eps.-, ai- of pdf bestand met vermelding van pantone kleurnummers.
- Op alle artikelen wordt standaard het logo van 2sports geplaatst. De positie van ons logo wordt in overleg met u bepaald.
- Zodra het ontwerp aan uw wensen voldoet, ondertekent en dateert u het ontwerp en stuurt dit naar ons per post of per fax. Het is uw verantwoordelijkheid dat er geen fouten zitten in logo('s) en/of lay-out. Een ontwerp zonder handtekening wordt niet geaccepteerd. Een ontwerp gemaakt door 2sports v.o.f. blijft eigendom van 2sports v.o.f. en mag niet elders geproduceerd worden.3. Passerie

Voor bepaling van de juiste maten worden op uw verzoek een passerie opgestuurd. De verzendkosten hiervoor worden niet in rekening gebracht. De passerie dient u binnen 2 weken, na ontvangst op eigen kosten te retourneren. Ontbrekende en/of beschadigde artikelen worden in rekening gebracht. Indien u geen gebruik wenst te maken van onze passerie kunt u 2sports niet verantwoordelijk stellen voor de geproduceerde maatvoering.4. Productie

Na goedkeuring van het ontwerp en retourneren (per post of fax) van de ondertekende orderbon met de definitieve maten vragen wij u 50% van het totaalbedrag te voldoen. Hiervoor krijgt u van ons een factuur toegestuurd, deze factuur dient als aanbetaling en moet worden voldaan voordat tot productie wordt overgegaan. Na aflevering van de bestelling ontvangt u de 2e factuur met de resterende 50% van het totaalbedrag. Deze dient binnen 14 dagen netto na levering van de order te worden voldaan. De productietijd bedraagt na ontvangst van de aanbetaling 6-8 weken. Binnen 3 weken na ontvangst van de aanbetaling ontvangt u de leverdatum. Dit is een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden verbonden. Als er door omstandigheden vertraging ontstaat, informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over. Als vertragende omstandigheden worden o.a. beschouwd: brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buitenkomende onheilen. Evenals kapotte machines, stakingen, stagnatie in de aanvoer van materialen en omstandigheden waarin de normale gang van het bedrijf wordt belemmerd. Ten gevolge waarvan de levering van de bestelling in redelijkheid niet van ons mag worden verlangd. Bij orders onder 1.000,- excl. BTW worden de verzendkosten in rekening gebracht ( 15,00 excl. BTW, tot 10 kg.). Boven de 1.000,- excl. BTW is de levering franco.5. Garantie

Reclamaties over de geleverde kleding moeten binnen 7 werkdagen na ontvangst van de order gemeld worden. Kleding welke retour gestuurd wordt, mag niet gedragen zijn en moet in originele verpakking opgestuurd worden. Klachten worden niet in behandeling genomen als niet is gehandeld in overeenstemming met de algemene voorwaarden.6. Aansprakelijkheidsbeperking

2sports is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan de kleding die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.7. Arbitrage

Bij rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en 2sports geldt de uitspraak van de Nederlandse rechter als bindend.8. Koopsom

De geleverde producten blijven eigendom van 2sports totdat de volledige koopsom voldaan is.Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. 2sports v.o.f. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan 2sports v.o.f. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 2sports v.o.f.

Voor eventuele toestemming kunt u zich wenden tot:

2sports v.o.f.
www.2sports.nl
info@2sports.nl